开云体育足球场地f

 tham dự | thời gian:2023-06-10 05:18:32

Ngày 1.11, tại kỳ họp thứ 11 của nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Hữu Thế.

ĐNDtỉnhPhúYênmiễnnhiệmChủtịchUBNDtỉnhPhúYê
HĐND tỉnh Phú Yên miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Tại cuộc họp, các đại biểu đã biểu quyết bằng hình thức công khai với 45/46 phiếu (tỷ lệ 90% so với tổng số đại biểu) đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối với ông Trần Hữu Thế.

ĐNDtỉnhPhúYênmiễnnhiệmChủtịchUBNDtỉnhPhúYê

Kết quả biểu quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên thông qua và trình phê chuẩn.

ĐNDtỉnhPhúYênmiễnnhiệmChủtịchUBNDtỉnhPhúYê
HĐND tỉnh Phú Yên miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - ảnh 1

Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh Phú Yên khóa 8 nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối với ông Trần Hữu Thế

ĐNDtỉnhPhúYênmiễnnhiệmChủtịchUBNDtỉnhPhúYê

ĐỨC HUY

ĐNDtỉnhPhúYênmiễnnhiệmChủtịchUBNDtỉnhPhúYê

Trước đó, ông Trần Hữu Thế, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên viết đơn xin thôi các chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

ĐNDtỉnhPhúYênmiễnnhiệmChủtịchUBNDtỉnhPhúYê\n

Ban Bí thư có văn bản đồng ý cho ông Trần Hữu Thế thôi chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

ĐNDtỉnhPhúYênmiễnnhiệmChủtịchUBNDtỉnhPhúYê

Hiện ông Trần Hữu Thế là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và đang được các cơ quan chức năng tỉnh này xem xét phân công công tác.

ĐNDtỉnhPhúYênmiễnnhiệmChủtịchUBNDtỉnhPhúYê

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đối với ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bằng hình thức cảnh cáo, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật về mặt Đảng.

ĐNDtỉnhPhúYênmiễnnhiệmChủtịchUBNDtỉnhPhúYê

Theo Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Dẫn tới Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh Phú Yên và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất đai, tài sản nhà nước, quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thi tuyển công chức năm 2017 - 2018; một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh bị xử lý hình sự.

ĐNDtỉnhPhúYênmiễnnhiệmChủtịchUBNDtỉnhPhúYê

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

ĐNDtỉnhPhúYênmiễnnhiệmChủtịchUBNDtỉnhPhúYê đứng đầu: 7bước lên: 96824